Privacyverklaring

Jachtexpert.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en behandelt alle persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid. Jachtexpert.nl is de verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking via de website www.Jachtexpert.nl op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

De gegevens van gebruikers worden gebruikt om aanvragen zo accuraat en correct mogelijk te verwerken. Persoonlijke gegevens van gebruikers zullen nooit openbaar en zichtbaar op de website worden geplaatst. Het gebruik van persoonlijke gegevens van een gebruiker vindt alleen plaats met toestemming van deze gebruiker. Jachtexpert.nl zal persoonlijke gegevens nimmer doorverkopen aan derden. Persoonlijke gegevens worden slechts aan hen ter inzage gegeven die mogelijkerwijs op de geplaatste aanvraag willen reageren.

Doeleinden verwerking gegevens

Wij verwerken uw gegevens, immer vertrouwelijk, voor de volgende doeleinden:

  • Van alle gebruikers (bezoekers) van de site verwerken wij niet-privacygevoelige informatie over het gebruik van de site, zoals page-views, verkeer van en naar de website, tijdsduur op de website etc. Deze gegevens kunnen door ons niet herleid worden tot de persoon van de gebruiker;
  • Van gebruikers verzamelen wij de persoonlijke en bedrijfsinformatie (zoals kvk-gegevens, btw-gegevens, website, telefoonnummer en in het geval van machtiging een bankrekeningnummer).
  • Van gebruikers die een bericht sturen aan onze helpdesk verzamelen en verwerken wij IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking;
  • In het geval van (melding van) inbreuk(en) op intellectueel eigendomsrechten zijn wij gerechtigd hierover informatie te verkrijgen van gebruikers.

Wijzigingen

Jachtexpert.nl kan deze Privacyverklaring aanpassen. Bekijk deze pagina daarom altijd eerst voor de meest actuele versie.

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid data die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Jachtexpert.nl gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Door het gebruik van cookies wordt Jachtexpert.nl in staat gesteld de diensten voor u te verbeteren en in te spelen op uw specifieke wensen. U kunt de mogelijkheid tot het toestaan van cookies controleren door middel van uw browserinstellingen. Mocht u nog vragen hebben over onze uw privacy, onze voorwaarden of over Jachtexpert.nl in het algemeen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

Lees hier de Algemene Voorwaarden van Jachtexpert.nl.

Datum laatste aanpassing: 9 maart 2020.